My Network

Sylwester has 0 connections.

My Groups

No Groups Found

Sylwester Sierocki

No Title or Tagline Entered
Company:  No Company Entered
Industry:  No Industry Selected
Experience:  Experience Unknown

My Web Sites
No Website Entered

Follow Me On

About Me

Brama stanowi koniecznie potrzebny element budowlany czy to jako wejście do budynku, do sieni, wówczas bramą określa się po prostu drzwi prowadzące do wnętrza, czy też w formie części ogrodzenia, furtka przy wejściu na podwórko. Jednakże przeważnie pod pojęciem brama brano pod uwagę bramę miejską, która w przeszłości była najważniejszym umocnieniem fortyfikacji grodzkich http://poltau.com.pl/automaty-do-bram/.

No content found for this user.
No network content found for this user.

My Photos

No Gallery for this user.

My Videos

No videos for this user.

Guestbook Entries